Ortho-Eyes

I.C. Dijkhof, optometrist

Wanneer naar de optoloog?

 • iedereen met een visueel probleem ondanks bril of contactlenzen
 • iedereen met bijziendheid of preventie tot bijziendheid
 • met amblyopie (lui oog) of strabismus (scheve oogstand)
 • het uitstellen van het gebruik van een leesbril
 • klachten bij beeldschermwerk
 • slechte concentratie bij nabijwerk taken
 • tranende en of branderige ogen
 • problemen met stereozien en dieptewaarneming
 • kinderen met klachten van dyslectische aard
 • leer- en leesproblemen
 • slechte schrijfmotoriek, scheve hoofdhouding tijdens lees en schrijf taken.
 • gedragsproblemen en ontwikkelingsachterstand.